Alles wat je moet weten over partneralimentatie

Alles wat je moet weten over partneralimentatie

Als je een scheiding doormaakt, kan dit behoorlijk stressvol zijn. Naast de emotionele en praktische aspecten, kan er ook financiële onzekerheid ontstaan, vooral als er sprake is van partneralimentatie. In dit artikel bespreken we wat partneralimentatie is, hoe het werkt en waar je op moet letten.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die de ene partner aan de andere betaalt na een scheiding. Het doel van partneralimentatie is om de financiële positie van de ontvanger te verbeteren, zodat deze na de scheiding voldoende financiële middelen ter beschikking heeft. 

De intentie achter partneralimentatie is om te komen tot een eerlijke verdeling van de financiële lasten.

Hoe werkt partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt berekend aan de hand van 2 belangrijke factoren, als eerste de behoefte van de ontvanger en vervolgens de draagkracht van de betaler. 

  1. De behoefte van de ontvanger wordt bepaald aan de hand van het netto besteedbaar inkomen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het inkomen na de scheiding.
  2. De draagkracht van de betaler wordt bepaald aan de hand van zijn of haar inkomen en andere financiële verplichtingen, het woonbudget is een belangrijke factor hierbij.

Mag je de hoogte en duur van de partneralimentatie zelf bepalen

Ja, als scheidende partners mag je ook in overleg met elkaar tot een afspraak komen over partneralimentatie, dit kan zijn over de hoogte of de duur hiervan, maar ook afzien van partneralimentatie is een keuze die jullie hebben. In veel gevallen zal het bij scheidende partners die voor E-echtscheiding kiezen de situatie zijn dat jullie dit zelf in onderling overleg bepalen. Wij zullen jullie wel altijd informeren over de mogelijke rechten zodat jullie wel goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. Het bedrag kan dus zowel in onderling overleg worden vastgesteld of middels een alimentatieberekening door een mediator van E-echtscheiding.

Het bedrag dat betaald gaat worden, wordt vastgelegd in het convenant, en kan later worden gewijzigd als de omstandigheden veranderen. 

Wanneer kan partneralimentatie worden gewijzigd?

Wijzigen van de partneralimentatie kan in de volgende situaties:

  • Het inkomen van de betaler daalt buiten je eigen schuld om.
  • De ontvanger hertrouwd of gaat een geregistreerd partnerschap aan. Ook bij samenwonen kan de partneralimentatie stoppen.

Kan partneralimentatie later gewijzigd worden?

Alles wat je moet weten over partneralimentatie

Het is mogelijk partneralimentatie te wijzigen, dit kan in onderling overleg of als jullie hier samen niet uitkomen met behulp van een van de mediators van E-echtscheiding. Doe je het in onderling overleg dan bevestig je dit door samen een overeenkomst hiervoor te ondertekenen of middels een bevestiging naar elkaar via de mail.

Waar moet je op letten bij partneralimentatie?

Als je partneralimentatie ontvangt of betaalt, zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Allereerst is het belangrijk om te weten dat partneralimentatie niet voor altijd hoeft te worden betaald

Het uitgangspunt is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van het aantal jaren dat jullie gehuwd zijn. Hier zit een maximum duur van 5 jaar aan, dus niet langer dan 5 jaar partneralimentatie ontvangen of betalen. 

Voorbeelden:

  • Zijn jullie 4 jaar gehuwd op het moment van scheiden dan is de duur van de partneralimentatie maximaal 2 jaar.
  • Zijn jullie 15 jaar gehuwd op het moment van scheiden dan is de duur van de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

Er zijn echter uitzonderingsregels waarbij de duur van de alimentatie langer kan zijn dan de helft van de huwelijksduur of langer dan 5 jaar.

Wanneer is de partneralimentatie langer dan 5 jaar?

Een van de uitzonderingsregels is dat de duur van de partneralimentatie langer kan zijn als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde op het moment van scheiding binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. In dat geval kan de partneralimentatie maximaal duren tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is op het moment van scheiding al 50 jaar of ouder, dan kan de alimentatie maximaal 10 jaar duren.

Een andere uitzonderingsregel is dat de duur van de partneralimentatie langer kan zijn als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren en de alimentatiegerechtigde de zorg heeft voor kinderen onder de 12 jaar. In dat geval kan de alimentatie maximaal duren totdat het jongste kind 12 jaar oud wordt.

Alles wat je moet weten over partneralimentatie

Het is belangrijk om te weten dat deze uitzonderingsregels niet automatisch gelden en dat de rechter altijd een afweging maakt op basis van jullie specifieke omstandigheden. Het voordeel als je voor mediation kiest bij E-echtscheiden, is dat jullie dan zelf afspraken kunnen maken over de hoogte of en de duur van de partneralimentatie.

Als jullie situatie verandert, wat gebeurt er met de partneralimentatie?

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de financiële omstandigheden van zowel de ontvanger als de betaler kunnen veranderen. Eén van jullie gaat bijvoorbeeld meer of minder uren werken of wordt werkloos. Als de financiële situatie van de ontvanger verbetert, kan de partneralimentatie worden verlaagd of zelfs stopgezet. Omgekeerd kan de betaler een verzoek indienen bij de ander, maar ook bij de rechter om de partneralimentatie te verlagen als zijn of haar financiële situatie verslechtert. 

Dit mogen jullie doen in onderling overleg en als je er niet uitkomt kan een mediator van E-echtscheiding een nieuwe partneralimentatie berekening maken. Deze afspraak moeten ook weer worden bevestigd naar elkaar of eventueel vastgelegd door een mediator.

Tot slot is het belangrijk om de alimentatieovereenkomst goed te begrijpen en eventuele vragen of zorgen te bespreken met een mediator van E-echtscheiding. Op die manier kunne jullie ervoor zorgen dat de regeling eerlijk en werkbaar is voor jullie beiden. 

Conclusie

Partneralimentatie kan een belangrijke rol spelen bij een scheiding. Partneralimentatie is bedoeld om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de financiële lasten. Als je partneralimentatie ontvangt of betaalt, is het belangrijk om de regeling goed te begrijpen en je eventuele vragen te stellen aan je mediator bij E-echtscheiding.

Jullie kunnen in onderling overleg of door het laten maken van een alimentatieberekening door een mediator van E-echtscheiding een bedrag en de termijn van de partneralimentatie vaststellen. 


Reactie plaatsen