Regel het goed voor uw kinderen

Ouders blijven samen ouders van de kinderen, ook na de scheiding. Contact en een band met beide ouders behouden is belangrijk voor de verwerking en ontwikkeling van kinderen. Dit recht is ook wettelijk vastgelegd.

Omgangsregeling

U maakt afspraken over de verdeling van de zorg van uw kinderen, die passen bij uw persoonlijke situatie. Zoals: uw kind(eren) heeft de thuisbasis bij één ouder. De kinderen gaan een weekend en/of een aantal dagen in de week naar de andere ouder.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een omgangsregeling waarbij de zorg voor de kinderen fifty-fitty wordt verdeeld over beide ouders. U kiest bijvoorbeeld voor een verdeling van een aantal dagen in de week of u wisselt om de week.

Voorwaarden co-ouderschap

  • het moet passen bij het kind: sommige kinderen zijn meer gebaat bij een vaste structuur en één vaste basis
  • leeftijd van het kind: uit onderzoeken blijkt dat jonge kinderen (t/m 5 jaar) het meest zijn gebaat om bij de moeder te zijn
  • ouders moeten bij elkaar in de buurt wonen: schoolgaande kinderen moeten vanuit beide adressen naar school kunnen
  • als ouders moet je goed met elkaar kunnen communiceren en overleggen

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het bedrag dat een ouder betaalt per maand voor de kosten van het kind(eren) aan de verzorgende ouder. Het bedrag wordt vastgelegd volgens de normen van het Nibud. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de draagkracht (is inkomen) en de draaglast (zijn de kosten) van de ouders. Ook speelt de behoefte van het kind een rol.

Over de hoogte en de duur van de kinderalimentatie maakt u afspraken en deze legt u vast in het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan

Het opstellen van het ouderschapsplan is een wettelijke verplichting. In het ouderschapsplan worden alle afspraken over de zorg en de kosten van de kinderen vastgelegd. Zoals afspraken over de omgangsregeling, de hoogte en termijn van de kinderalimentatie en hoe u elkaar informeert over de kinderen.

Ons advies is deze afspraken zo concreet mogelijk vast te leggen, zodat u zoveel mogelijk discussie in de toekomst voorkomt. Ook kunt u in tijden dat de communicatie mogelijk moeizaam verloopt, hier altijd op terugvallen.

onze pakketten