Wat staat in de wet over het ouderschapsplan? Wat staat in een ouderschapsplan? Voor wie is het verplicht?

In het ouderschapsplan staan afspraken over minderjarige kinderen (tot 18 jaar). Deze moet worden opgesteld bij een scheiding en bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Ouderschapsplan wettelijk verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag).
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wat staat erin een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling).
  • hoe u elkaar informeert, bijvoorbeeld over schoolkeuze, verdeling van de feestdagen  en sportkeuzes.
  • kinderalimentatie; kosten van de verzorging en opvoeding.
  • aanvullende afspraken, zoals keuze oppas, bezoek / logeren familie, kennismaking eventuele nieuwe partner.

Ga naar: ouderschapsplan online maken.