Samen scheiden. Samen uw scheiding regelen bij E-echtscheiding. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe maken we afspraken? En wat zijn tips om het samen goed te regelen.

  • Inventariseer wat u moet regelen, zoals de zorg voor uw kinderen of een eigen woning.
  • Stel uw pakket samen.
  • Bespreek alle zaken samen. Hierbij krijgt u hulp van de toelichting.
  • Komt u er niet uit of wilt u zaken bespreken schakelt u dan een online gesprek met een mediator in.

Samen scheiden – hoe afspraken maken?

Stap 1. Probeer eerst zelf uw eigen standpunt in te nemen. Lees de toelichting die u ontvangen heeft en bepaal uw eigen voorkeur.
Stap 2. Bespreek de zaken waar u samen overeenstemming over heeft.
Stap 3. Ga naar de punten waar geen overeenstemming is.
Stap 4. Bepaal hierbij welke zaken voor u prioriteit hebben en waar ruimte zit om elkaar tegemoet te komen. Wees allebei bereid een compromis te sluiten en elkaar dingen te gunnen.

Samen scheiden – Tips

  • Neem allebei iemand in vertrouwen, zodat u met diegene kunt overleggen voor u besluiten neemt. Des te zorgvuldiger zijn uw keuzes.
  • Als u ergens niet uitkomst: laat dit dan liggen en kom er later op terug. Bespreek het punt op een ander tijdstip.
  • Laat zaken bezinken, om bewust keuzes te maken.
  • Bij kinderen: bespreek met kinderen de zaken in het ouderschapsplan. Vraag ook naar hun ideeën.

Ga naar: kiezen voor online scheiden?