Online de scheiding aanvragen? Voor de aanvraag van een scheiding is altijd een advocaat nodig; deze moet de scheiding aanvragen. Bij E-echtscheiding is dit onderdeel van de dienstverlening en wordt het verzorgd door onze advocaat.

Bij online de scheiding regelen bij E-echtscheiding is er altijd sprake van een gezamenlijk verzoek van de scheiding. Dit houdt in dat u samen afspraken maakt.

Samen afspraken maken

  • U ontvangt invulformulieren en een toelichting, waarin alle onderwerpen aan bod komen. Denk aan de zorg voor kinderen, financiën en een eigen woning. Over alles opties wordt u voorgelicht in de handleiding. Denk aan de opties met een eigen woning: verkopen, één blijft in de woning of u blijft samen (tijdelijk) eigenaar.
  • U kiest wat u daarnaast wenselijk vindt (bijvoorbeeld een alimentatieberekening door ons laten verzorgen).
  • De samen gemaakte afspraken zet E-echtscheiding in formele juridische stukken.

Aanvragen scheiding

  • Het gezamenlijk verzoek van de scheiding wordt met de stukken ingediend door onze advocaat; de scheiding wordt aangevraagd.
  • De rechtbank bekrachtigt deze stukken en geeft een beschikking af.
  • U tekent beide een akte van berusting.
  • E-echtscheiding draagt zorg voor de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. Dát is de datum waarop de echtscheiding officieel is.
  • Hiermee is uw scheiding volledig juridisch geregeld.

Ga naar: samenstellen pakket